Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Visoms lytims
6 - 11 metų amžiaus grupei

Aprašymas

Programos tikslas – suteikti mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.

Programos trukmė – 4 metai. Programos branduolį sudaro šie dalykai: muzikavimas, solfedžio, ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas arba choras, kuriuos siūlo mokykla, atsižvelgdama į muzikavimo dalyko turinį.

Pasirenkamieji dalykai: pučiamųjų instrumentų orkestras, tautinių instrumentų orkestras, lengvosios muzikos orkestras, akordeonininkų, kanklių ansambliai.

Atsiliepimai (0)